Home
 

POA Facebook

Cardiovasculair risicomanagement


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

3 maart 2020 van 09:15-12:30 uur te Vught

Omschrijving:

De NHG-Standaard CVRM die dit jaar (2019) werd aangepast, is op veel punten gewijzigd. De meest opvallende verandering is dat een deel van de patiënten al direct in een risicocategorie valt op basis van morbiditeit, o.a. bij een reeds bestaande hart- of vaatziekte, de aanwezigheid van diabetes mellitus of ernstige chronische nierschade.

Bij het bepalen van het beleid is er in de herziene standaard meer aandacht voor de invloed van leeftijd, kwetsbaarheid en bestaande morbiditeit. Zo worden er duidelijke aanbevelingen gegeven wanneer bij (kwetsbare ouderen) te starten met medicatie dan wel de medicatie te staken. Ook zijn de stappenplannen voor medicamenteuze behandeling van verhoogde bloeddruk en hypercholesterolemie gewijzigd.

Tijdens deze nascholingsochtend zullen we eerst stilstaan bij de inhoud en achtergronden van de nieuwe NHG-Standaard CVRM, daarna zal aan de hand van casus de praktische toepasbaarheid worden besproken. Ook bieden wij cursisten de mogelijkheid om aan het begin van de ochtend eigen casus/vragen ter nadere bespreking in te brengen.

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

mw drs M.M. Nijs, huisarts/wetenschappelijk medewerkster, Nederlands Huisartsen Genootschap

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apotheker: 3 accreditatie-uren toegekend, StiPCO: 3 uren goedgekeurd

Farmaceutisch handelen: 60%
Samenwerking: 20%
Kennis en wetenschap: 20%

Kosten:

 

195,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

 20

Werkvorm:

 

 themabijeenkomst

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Cardiovasculair risicomanagement


Uw naam                                Voorletters

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip

_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor de cursus: Cardiovasculair risicomanagement.
Kosten € 195,- BTW-vrij en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

* Na digitale aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zie onze privacy verklaring.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het cursusbedrag niet in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube