Home
 

POA Facebook

Deprescribing: achtergrond en implementatie in de praktijk


   

Datum:

 

 

Deze online cursus is via Zoom te volgen
live meeting: 24 maart 2022 van 10:00-12:15 uur
live meeting: 12 april 2022 van 10:00-12:15 uur

Omschrijving:

 

Sinds het gereedkomen van de MDRP (MultiDisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie) in 2012 heeft medicatiebeoordeling gelukkig veel aandacht gekregen. Als onderdeel hiervan komt steeds meer het ontpillen als aandachtspunt naar voren. Tegen de achtergrond van vergrijzing, polymorbiditeit en polyfarmacie is in 2020 het addendum Deprescribing toegevoegd aan de MDRP. 

Deze nascholing is bedoeld om wat meer aandacht te besteden aan de inhoud van het Addendum. Het probeert meer algemeen inzicht te geven in ‘Depresribing’ (o.a. welke geneesmiddelen zijn at risk, hoe pak ik het aan, wat is er aan richtlijnen beschikbaar, waar haal ik de kennis over dit thema vandaan, hoe kun je het oppakken met je huisartsen) en aan de hand van concrete casus invulling hieraan te geven. Cursisten worden uitgenodigd om eigen casuïstiek in te brengen ter uitwerking en bespreking.

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

 

mw drs I. van Woerkom, apotheker, Alphega Apotheek Asten
mw dr F. Kadir, apotheker/huisarts, POA

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuis)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apotheker: 2 accreditatie-uren als een fysieke nascholing toegekend

Farmaceutisch handelen: 40%
Samenwerking: 20%
Kennis en wetenschap: 40%

Kosten:

 

105,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

50

Werkvorm:

 

online themabijeenkomst
     

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Deprescribing (live meeting)


Uw naam                                   Voorletters

     

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentieadres

Straatnaam                               Nummer

   

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip

_____________________________________________________________________________

Ik schrijf mij in voor de cursus: Deprescribing (live meeting).
Kosten € 105,- BTW-vrij en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

* Na digitale aanmelding heeft u 7 dagen bedenktijd.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zie onze privacy verklaring.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube