Home
 

POA Facebook

Symposium “Euthanasie: een update”


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

15 september 2016 van 09:30-16:00 uur te Zoetermeer
18 oktober 2016 van 09:30-16:00 uur te Eindhoven: inschrijving gesloten

Omschrijving:


Het aantal verzoeken voor een actieve levensbeëindiging is in de afgelopen 10 jaar sterk gestegen en eigenlijk nog steeds stijgend. Niet alleen een ondraaglijk of uitzichtloos somatisch lijden kan aan de basis liggen van deze wens, ook argumenten zoals een voltooid leven of ondraaglijk psychisch lijden worden vaker genoemd.Een euthanasieverzoek is zeer complex. Wat dicteert de Euthanasiewet ons eigenlijk? En hoe actueel is deze Euthanasiewet? Wat kan een huisarts voor de patiënt met een levenseindewil betekenen? Wat zijn de toetsingscriteria? Wat is de rol van een SCEN-arts? Zijn er in de sfeer van de bereiding/levering van euthanatica door de apotheker nog nieuwe inzichten/ontwikkelingen? Wat is de werkwijze van de Levenseindekliniek precies? Deze en andere vragen gaan we met diverse deskundigen bespreken tijdens deze nascholing.

Programma onderdelen:
– Euthanasie en andere medische beslissingen rondom het levenseinde
– Zorgvuldige Euthanasie: de rol van de SCEN-arts en de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
– De rol van de huisarts
– Levenseinde Kliniek
– Euthanasie en de rol van de Apotheker

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

Mw dr F. Kadir zal deze dag verzorgen met 5 gastsprekers: mw prof dr S. van de Vathorst of dhr drs G. van Dijk, dhr drs F. Schaapsmeerders, dhr drs P. Lebbink, mw dr M. Dees en dhr dr H. Festen

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apotheker: 5,5 accreditatie-uren toegekend
Farmaceutisch handelen 20%
Kennis en wetenschap 40%
Professionaliteit 40%

Kosten:

 

225,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

40
               Werkvorm:

 

themabijeenkomst

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Symposium Euthanasie: een update


Uw naam                                Voorletters

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip


_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor het Symposium Euthanasie: een update.
Kosten € 225,- BTW-vrij

* Na digitale aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het cursusbedrag niet in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube