Home
 

POA Facebook

Farmaceutische Ouderenzorg 1 + 2


   

Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

 

De cursus bestaat uit 2 ochtenden, deze kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden gevolgd:
Akersloot-1+2: 5 en 26 februari 2013, 09:00-12:30 uur
Akersloot-1, 5 februari 2013, 09:00-12:30 uur
Akersloot-2, 26 februari 2013, 09:00-12:30 uur
Zoetermeer-1+2, 21 maart en 4 april 2013, 09:00-12:30 uur
Zoetermeer-1, 21 maart 2013, 09:00-12:30 uur
Zoetermeer-2, 4 april 2013, 09:00-12:30 uur
Den Bosch-1+2, 11 en 25 april 2013, 09:00-12:30 uur
Den Bosch-1, 11 april 2013, 09:00-12:30 uur
Den Bosch-2, 25 april 2013, 09:00-12:30 uur
Den Haag-1+2, 28 mei en 4 juni 2013, 09:00-12:30 uur
Den Haag-1, 28 mei 2013, 09:00-12:30 uur
Den Haag-2, 4 juni 2013, 09:00-12:30 uur 

Omschrijving:

 

Het aantal oudere mensen met multimorbiditeit in ons land is groot (circa 1 miljoen) en groeiend. Multimorbiditeit gaat in vele opzichten gepaard met verhoogde kwetsbaarheid. Gelukkig is de medische zorg om deze groep heen goed in beweging gekomen. Naar analogie van de Medische Ouderenzorg, zijn patiënten ook zeker gebaat bij goede Farmaceutische Zorg. Juist de oudere patiënt verdient het om een intensieve begeleiding te krijgen bij het medicijngebruik; een optimaal resultaat van de behandeling door effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen is het doel. De apotheker is de aangewezen persoon om hieraan vorm en uitvoering te geven.

De vraag is hoe deze zorg er dan zou moeten uitzien. Deze nascholingsochtenden beogen meer inzicht te geven in enerzijds de kwetsbaarheid van ouderen en anderzijds de mogelijkheden voor implementatie van Farmaceutische Zorg in het algemeen en de valkuilen/aandachtsgebieden daarbij. De eerste ochtend zal vooral in het teken staan van veel voorkomende aandoeningen bij ouderen in de eerste lijn. Op de tweede ochtend zal worden ingegaan op algemene aspecten van de Farmaceutische Zorg en meer specifiek hoe deze geïmplementeerd zou kunnen worden bij enkele specifieke groepen.

dag 1:
Kwetsbaarheid van onze ouderen: dhr drs H. de Jong, Specialist Ouderengeneeskunde
– Epidemiologie, (co)morbiditeit
– Enkele veel voorkomende aandoeningen
– Casus

dag 2:
Zorg voor ouderen: mw drs E. Beers, arts/klinisch farmacoloog/onderzoeker
Farmacodynamie en Farmacokinetiek Ouderen
– Tools voor implementatie farmaceutische ouderenzorg
– Casus

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

 

 • dhr drs H de Jong Specialist Ouderengeneeskunde en mw drs E. Beers, arts/klinisch farmacoloog, onderzoeker en mw dr F Kadir huisarts/apotheker

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apothekers: 8 accreditatie-uren toegekend

Kosten:

 

195,- Euro BTW-vrij per bijeenkomst

max. deelnemers:

 

maximaal 40

Werkvorm:

 

themabijeenkomst
     

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Farmaceutische Ouderenzorg 1+2


Uw naam                                   Voorletters

     

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

                             

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

   

Postcode    Plaatsnaam

  

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip

_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor de cursus: Farmaceutische Ouderenzorg.

Kosten €195,- BTW-vrij per bijeenkomst

* Na digitale aanmelding heeft u 7 dagen bedenktijd.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube