Home
 

POA Facebook

Lipidenmanagement


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

volgt

Omschrijving:

Deze cursus geeft een overzicht van lipidenverlagende middelen, waarbij aandacht wordt besteed aan diverse aspecten van dyslipidemieën zoals: fysiologie, kliniek en epidemiologie, en het familiair voorkomen. In het kader van de behandeling zal worden stil gestaan bij de rol van voorlichting en levensstijl. Uiteraard zal er veel aandacht zijn voor de medicamenteuze behandeling (richtlijnen, streefwaarden, interacties, bijwerkingen en beslisboom bij spierklachten, nieuwe middelen, etc). Tenslotte zal er ook aandacht zijn voor de rol van voedingssupplementen. Een en ander zal aan de hand van casus worden besproken.

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

Drs C.C.E. Brodie-Meijer, apotheker/arts
Dr F. Kadir, apotheker/huisarts

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apotheker: 3 accreditatie-uren toegekend, StiPCO: 3 uren goedgekeurd

Farmaceutisch handelen 40%
Communicatie 40%
Samenwerking 20%

Kosten:

 

195,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

 20

Werkvorm:

 

 themabijeenkomst
 

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Lipidenmanagement


Uw naam                                Voorletters

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip

_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor de cursus: Lipidenmanagement Kosten € 195,- BTW-vrij en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

* Na digitale aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zie onze privacy verklaring.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het cursusbedrag niet in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube