Home
 

POA Facebook

Medicatie, Lever en labwaarden: klinische relevantie


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

Omschrijving:


In deze cursus komt de invloed van geneesmiddelen op de lever en de zogenaamde leverenzymen aan de orde. Daarbij zal het gaan om het ontstaan van de verschillende soorten DILI (Drug-Induced Liver Injury), de betekenis van de gevonden enzymafwijkingen, de vraag wat er moet of kan worden gedaan met het gebruik van geneesmiddelen), en hoe ingeval van ernstige leverinsufficiëntie de dosering van geneesmiddelen moet worden aangepast. De ochtend begint met een inventarisatie van vragen van de deelnemers. Vervolgens zal de anatomie/fysiologie/histologie van de lever worden besproken, gevolgd door de (metabole) functie van de lever (inclusief farmacogenetica). Vervolgens is er aandacht voor de effecten (toxiciteit) van geneesmiddelen op de lever met adviezen voor alternatieven. Een en ander zal mede aan de hand van casus worden uitgelegd.

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

Prof dr J.M.A. Sitsen, apotheker/arts/klinisch farmacoloog en dr. F. Kadir, apotheker/huisarts

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apothekers: 4 accreditatie-uren toegekend
Farmaceutisch handelen 40%
Kennis en wetenschap 40%
Professionaliteit 20%

Kosten:

 

195,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

 30

Werkvorm:

 

 themabijeenkomst

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Medicatie, Lever en labwaarden: klinische relevantie


Uw naam                                Voorletters

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip


_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor de cursus: Medicatie, Lever en Labwaarden: klinische relevantie.
Kosten € 195,- BTW-vrij

* Na digitale aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube