Home
 

POA Facebook

Medicatie Overdracht


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

14 september 2012 van 09:00-12:30 uur te Zoetermeer
11 oktober 2012 van 09:00-12:30 uur te Den Haag

Omschrijving:

 

Openbare en Ziekenhuisapothekers spelen een belangrijke rol bij de implementatie van medicatieveiligheid bij de overdracht van medicatie. In de eerste plaats in het belang van de patiënt, maar ook andere zorgverleners zijn hierbij gebaat. Deze cursus is bedoeld om meer inzicht te verschaffen in de factoren die van belang zijn in de medicatieoverdrachtsketen en beoogt een aantal aspecten hiervan nader te beschouwen (informatievoorziening, documentatie van informatie, richtlijn overdracht van medicatiegegevens, knelpunten, communicatievalkuilen, actualiteiten, etc).

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

mw dr. F. Kadir, mw. mr J.A. Rendering en mw R. de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apothekers: 4 accreditatie-uren toegekend

Kosten:

 

185,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

maximaal 30

Werkvorm:

 

themabijeenkomst

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Medicatie Overdracht


Uw naam                                   Voorletters

     

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

                             

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

   

Postcode    Plaatsnaam

  

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip


_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor de cursus: Medicatie Overdracht. Kosten €185,- BTW-vrij

* Na digitale aanmelding heeft u 7 dagen bedenktijd.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube