Home
 

POA Facebook

Medische Terminologie


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

Omschrijving:

 

In de opleiding tot apotheker wordt nog steeds onvoldoende aandacht besteed aan het medischvakjargon. Helaas kan dit later een efficiënte communicatie met andere zorgverleners in de weg staan. POA heeft op verzoek van velen speciaal voor de apotheker een geaccrediteerde nascholingscursus ontwikkeld die voorziet in deze behoefte. Deze nascholing omvat twee ochtenden, op de eerste bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de anatomie/fysiologie en nomenclatuur (systematiek, aanduiding, uitspraak, etc.) gebaseerd op orgaansystemen. Daarnaast zal worden ingegaan op de structurele medische aanpak van gezondheidsproblemen in het algemeen (speciële en tractusanamnese, voorgeschiedenis, intoxicatie/medicatie, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek (klinische chemie, beeldvormend; onderzoek zoals thorax-foto’s, CT-scan, MRI, etc.)) en het opstellen van differentiaaldiagnosen. Aan de apotheker wordt volop ruimte geboden om zelf medische termen uit de apotheekpraktijk, overlegsituaties, etc. in te brengen. Op de tweede bijeenkomst komen bloedbeeld, neurologie, psychiatrie, bewegingsapparaat, cardiologie, dementie e.a. onderwerpen aan bod. De docenten zijn beiden zowel arts als apotheker en hebben op basis van hun kennis en ervaring een zeer praktische inbreng op een niveau dat uitstekend aansluit bij de apotheker.

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

 

mw dr F. Kadir, apotheker/huisarts en dhr Prof dr J.M.A. Sitsen, apotheker/arts/klinisch farmacoloog

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apothekers: 8 accreditatie-uren toegekend

Kosten:

 

195,- Euro BTW-vrij per bijeenkomst

max. deelnemers:

 

maximaal 30

Werkvorm:

 

themabijeenkomst

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Medische Terminologie


Uw naam                                Voorletters

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip

_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor de cursus: Medische Terminologie.

Kosten €195,- BTW-vrij per bijeenkomst

* Na digitale aanmelding heeft u 7 dagen bedenktijd.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube