Home
 

POA Facebook

Meervoudige Antistolling: wat moet je ermee?


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

5 september 2016 van 09:15-12:45 uur te Capelle a/d IJssel
27 september 2016 van 09:15-12:45 uur te Vught

Omschrijving:

Voor de behandeling met antistollingspreparaten bestaan verschillende indicaties. Verschillende specialismen (lees: protocollen) hebben ieder hun eigen beleid wat betreft de toepassing van een of meerdere antistollingsmiddelen. Met het beschikbaar komen van nieuwere antistollingsmiddelen is meer aandacht nodig voor een zorgvuldigere medicatiebewaking. Met name het gebruik van meerdere ‘antistollingsmiddelen’ vraagt om bijzondere aandacht. Soms moet overleg plaats vinden met de voorschrijvende arts. De vraag is dan wie er dient te overleggen (apotheker? arts?)  en wat is dan het alternatief?

Deze nascholing beoogt meer inzicht te geven in de pathofysiologische achtergronden van de hemostase, in de werkingsmechanismen van de verschillende antistollingsmiddelen en in de voor- en nadelen van de nieuwere antistollingsmiddelen. Deze nascholing heeft als doel handvatten te bieden voor een goede medicatiecheck, maar ook voor het bespreekbaar maken van alternatieven binnen het kader van (landelijke en internationale) protocollen.  

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

Dr M.F. Warlé-van Herwaarden, apotheker
Prof dr J.M.A. Sitsen, apotheker/arts/klinisch farmacoloog
Dr F. Kadir, apotheker/huisarts

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apotheker: 3,5 accreditatie-uren toegekend
Samenwerking 20%
Kennis en wetenschap 60%
Professionaliteit 20%

Kosten:

 

195,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

 25
               Werkvorm:

 

 themabijeenkomst

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Meervoudige Antistolling: wat moet je ermee?


Uw naam                                Voorletters

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip


_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor de cursus: Meervoudige Antistolling: wat moet je ermee?
Kosten € 195,- BTW-vrij

* Na digitale aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het cursusbedrag niet in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube