Home
 

POA Facebook

Pijnbehandeling en Opioïdverslaving


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

volgt
De locatie is ingericht op ruim 1,5 meter afstand.

Omschrijving:

 

Deze nascholing probeert inzicht te verschaffen in 1. de behandeling van pijn (o.a. NHG- Standaard), 2. verslaving aan pijnmedicatie (vnl opioïden) en 3. de rol van de apotheker hierbij.

In de media is er (terecht) sinds enige tijd veel aandacht voor opioïdgebruik en verslaving. Vaak als gevolg van de behandeling van (ernstige/chronische pijn). De eerste lijn wordt verweten te vaak en te laagdrempelig herhaalrecepten voor te schrijven/af te leveren. Sinds 2018 is er de NHG-Standaard Pijn die concrete adviezen voor de behandeling van pijn geeft.

Deze cursus probeert meer inzicht te verschaffen in de omvang en ernst van het probleem van verslaving aan pijnmedicatie. Aansluitend hierop zal ook de aanpak van medicatie (opioïd) verslaving worden besproken. Als onderdeel hiervan zal er ook aandacht zijn voor opioïdrotatie en opioïdafbouw. Maar vooral ook aandacht voor de bijdrage van de apotheker hierin; medicatie check, hulp bij signaleren opioïdmisbruik, hulp bij communicatie met de patiënt, hulp bij medicamenteuze pijnbehandeling, hulp bij afbouw en bij stoppen met medicatie, nazorg patiënt, etc..

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

dhr drs R.H.T. Ashruf, verslavingsarts,
Brijder Verslavingszorg/Parnassia Zoetermeer

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuis)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apotheker: 3,5 accreditatie-uren toegekend

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Samenwerking 20%

Kosten:

 

195,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

 20

Werkvorm:

 

 themabijeenkomst

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Pijnbehandeling en Opioïdverslaving


Uw naam                                Voorletters

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentieadres

Straatnaam                               Nummer

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip

_____________________________________________________________________________

Ik schrijf mij in voor de cursus: Pijnbehandeling en Opioïdverslaving.
Kosten € 195,- BTW-vrij en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

* Na digitale aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zie onze privacy verklaring.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het cursusbedrag niet in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube