Home
 

POA Facebook

Polyfarmacie: multidisciplinaire richtlijn


Datum:
Cursusduur:
Plaats:

 

3 maart 2015 van 09:15-13:00 uur te Zwolle
27 maart 2015 van 09:15-13:00 uur te Nijmegen

Omschrijving:


De zorg voor ouderen met vaak complexe problematiek vraagt om samenhang, afstemming en samenwerking tussen patiënt (en/of mantelzorger), arts, apotheker, verpleegkundigen en verzorgenden. Medicatiechecks en polyfarmacie hebben volop de aandacht. We zouden ze vaker moeten uitvoeren. Met het gereed komen van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie (MRP) in april 2012 is hieraan meer richting gegeven. In gedurende ruim twee jaar hebben (de vele) leden van de werkgroep aan de ontwikkeling van de richtlijn gewerkt. De richtlijn omvat ruim 200 pagina’s en doet concrete aanbevelingen op het gebied van patiëntenpopulatie, medicatiebeoordeling, START-STOPP criteria, effectiviteit/bijwerkingen en therapietrouw. De STRIP-methode kan eigenlijk worden beschouwd als het kloppend hart van deze richtlijn. Daarnaast geeft de richtlijn tools voor het daadwerkelijk uitvoeren van een goede medicatiereview. Het is de bedoeling om tijdens deze nascholing stil te staan bij de opzet/inhoud van de MRP en meer nog concrete adviezen te geven ten aanzien van de optimalisering van uw medicatiereviews. Plenair zal geïnventariseerd worden wat de problemen zijn waar de apotheker tegenaan loopt in de praktijk. Naast een algemene beschouwing over de richtlijn zal aan de hand van casus getracht worden om een meer concrete invulling te geven aan deze richtlijn.

Organisator:

 

POA (Nascholing Apothekers)

Cursusleiding:

mw drs M.F. Warlé-van Herwaarden, apotheker en mw dr F. Kadir, apotheker/huisarts

Doelgroep:

 

apothekers (openbare farmacie, industrie en ziekenhuisfarmacie)

Voorbereidingstijd:

 

geen

Waardering:

 

openbaar apothekers: 4 accreditatie-uren toegekend; ziekenhuisapothekers: 4 accreditatie-uren toegekend

Farmaceutisch handelen 40%
Samenwerking 20%
Kennis en wetenschap 40%

Kosten:

 

195,- Euro BTW-vrij

max. deelnemers:

 

 30

Werkvorm:

 

 themabijeenkomst

_____________________________________________________________________________

Inschrijfformulier Polyfarmacie


Uw naam                                Voorletters

Uw titulatuur
ManVrouw

Uw e-mail

Apotheek

Telefoonnummer                          Faxnummer

_____________________________________________________________________________

Correspondentie adres

Straatnaam                               Nummer

Postcode    Plaatsnaam

_____________________________________________________________________________

Kies uw plaats, datum en tijdstip


_____________________________________________________________________________

Ik wil mij inschrijven voor de cursus: Polyfarmacie. Kosten € 195,- BTW-vrij

* Na digitale aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Bij annulering tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de cursus wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten (50,- Euro) in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij afwezigheid wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube