Home
 

POA Facebook

Inschrijven


Wilt u zich inschrijven voor een cursus? Kies hieronder de cursus waar u zich voor wilt inschrijven, aan de rechterkant van de tabel ziet u de kolom aanmelden. Wanneer u klikt op het woord inschrijven wordt u doorverwezen naar het inschrijfformulier. Via dit inschrijfformulier kunt u zich digitaal aanmelden voor een cursus of symposium. Lukt het verzenden van dit formulier niet dan kunt u het uitprinten en opsturen of faxen naar POA.

CursussenPrijsAanmelden

Obesitas en Diabetes Mellitus: een update (live meeting)

Accreditatie voor de openbaar apotheker als een kleinschalige interactieve nascholing met 2,5 uren in aanvraag
€150

Inschrijven

Kleine Kwalen aan de Balie: Oogaandoeningen (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een kleinschalige interactieve nascholing met 2,5 uren
€150

Inschrijven

Rond de Overgang (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een kleinschalige interactieve nascholing met 3 uren
€185

Inschrijven

Scabiës en andere infectieuze aandoeningen aan de huid (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een kleinschalige interactieve nascholing met 2,5 uren
Gesloten

Zelfzorg: advisering en randvoorwaarden in de apotheek (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een kleinschalige interactieve nascholing met 2,5 uren
Gesloten

Kleine Kwalen aan de Balie: Huid-1 (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke nascholing met 2,5 uren
Gesloten

Monkeypox Virus (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke nascholing met 2 uren
Gesloten

Overgewicht: achtergronden en behandeling (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een kleinschalige interactieve nascholing met 3 uren
Gesloten

Testosteronsuppletie voor man en vrouw? (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een kleinschalige interactieve nascholing met 3 uren
Gesloten

Diabetes Mellitus II: herziening NHG-standaard (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke nascholing met 2 uren
Gesloten

Borstkanker: pathofysiologie en behandeling (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke nascholing met 2 uren
Gesloten

Farmacogenetica in de 1e lijn: praktische aanpak (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke nascholing met 2 uren
Gesloten

Psoriasis (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke nascholing met 1,5 uren
Gesloten

Aandoeningen Prostaat (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een kleinschalige interactieve nascholing met 3,5 uren
Gesloten

Deprescribing: achtergrond en implementatie in de praktijk (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke nascholing met 2 uren
Gesloten

Update COVID-19: vaccinatie/orale virustatica (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke nascholing met 1,5 uren
Gesloten

Pijnbehandeling en Opioïdverslaving

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren
Gesloten

Infectiepreventie COVID-19

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een kleinschalige fysieke nascholing met 3 uren
Gesloten

Maligne Aandoeningen Huid (live meeting)

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker als een fysieke bijeenkomst met 3 uren
Gesloten

Urologische Aandoeningen Vrouw

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren
Gesloten

Cardiovasculair risicomanagement

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3 uren en StiPCO 3 uren goedgekeurd
Gesloten

Communicatie in de Apotheek

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren en
geen StiPCO-goedkeuring
Gesloten

Maagverkleining en Medicatie

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3 uren en
StiPCO 3 uren goedgekeurd
Gesloten

Antibiotica 1e lijn: update

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren en
StiPCO 3,5 uren goedgekeurd
Gesloten

Oudere Huid en Dermatica

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren en
StiPCO 3,5 uren goedgekeurd
Gesloten

Lipidenmanagement

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3 uren en
StiPCO 3 uren goedgekeurd

Gesloten

Urologische Aandoeningen Man

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren en
StiPCO 3,5 uren goedgekeurd
Gesloten

StiPCO-dagen Intervisie: zin en onzin?

Gesloten

StiPCO-dagen Communicatie in de apotheek

Gesloten

StiPCO-dagen Opioidrotatie bij afhankelijkheid

Gesloten

Farmaceutische Anamnese: tips en tricks

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren en
StiPCO 3,5 uren goedgekeurd
Gesloten

Kind en Medicatie

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren en
StiPCO 3,5 uren goedgekeurd
Gesloten

Verslaving: achtergrond en behandeling

Geaccrediteerd voor de openbaar apotheker met 3,5 uren en
StiPCO 3,5 uren goedgekeurd
Gesloten

Symposium Euthanasie: een update

Het aantal verzoeken voor een actieve levensbeëindiging is in de afgelopen 10 jaar sterk gestegen en eigenlijk nog steeds stijgend. Niet alleen een ondraaglijk of uitzichtloos somatisch lijden kan aan de basis liggen van deze wens, ook argumenten zoals een voltooid leven of ondraaglijk psychisch lijden worden vaker genoemd...Symposium Euthanasie: een update
Gesloten

Meervoudige Antistolling: wat moet je ermee?

Voor de behandeling met antistollingspreparaten bestaan verschillende indicaties. Verschillende specialismen (lees: protocollen) hebben ieder hun eigen beleid wat betreft de toepassing van een of meerdere antistollingsmiddelen.... Meervoudige Antistolling: wat moet je ermee?
Gesloten

Spoedeisende Medicatie 1e lijn

Acute pijn, acuut hartinfarct, acuut dyspnoe, epileptische aanval, koortsstuipen, psychotische verschijnselen: welke hulp kun je in eerste instantie bieden? En wat is de rol van medicatie hierbij? Spoedeisende Medicatie 1e lijn
Gesloten

Ebola: update

Gesloten

Medicatie, Lever en Labwaarden: klinische relevantie

In deze cursus komt de invloed van geneesmiddelen op de lever en de zogenaamde leverenzymen aan de orde. Daarbij zal het gaan om het ontstaan van de verschillende soorten DILI (Drug-Induced Liver Injury), de betekenis van de gevonden enzymafwijkingen, de vraag wat er moet of kan worden gedaan met het gebruik van geneesmiddelen), en hoe ingeval van ernstige leverinsufficiëntie de dosering van geneesmiddelen moet worden aangepast. Medicatie lever en labwaarden klinische relevantie
Gesloten

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt, net als bij andere bevolkingsonderzoeken, een grote groep mensen de mogelijkheid geboden om zich te laten onderzoeken terwijl ze geen klachten hebben. Als darmkanker al is uitgezaaid naar andere organen, overleeft slechts een op de tien patiënten de eerste vijf jaar. Bij een vroege opsporing van darmkanker overleven negen op de tien patiënten de eerste vijf jaar. Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Gesoten

Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

In mei 2013 verscheen voor het eerst de NHG-standaard SOLK. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten. We spreken hiervan wanneer lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening gevonden wordt die de klachten in voldoende mate verklaart. Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
Gesloten

Polyfarmacie: multidisciplinaire richtlijn

De zorg voor ouderen met vaak complexe problematiek vraagt om samenhang, afstemming en samenwerking tussen patiënt (en/of mantelzorger), arts, apotheker, verpleegkundigen en verzorgenden. Medicatiechecks en polyfarmacie hebben volop de aandacht... Polyfarmacie
gesloten

Nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus

Onlangs is de derde herziening van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type 2 verschenen. Er is reikhalzend naar uitgezien: de tweede herziening was alweer ruim zeven jaar geleden in 2006 gepubliceerd en er gebeurt veel op het gebied van de behandeling (en preventie?) van Diabetes Mellitus Type 2 (DM2)... Nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus
Gesloten

Labwaarden

Sinds de aanpassing van de geneesmiddelenwet per 1 januari 2012 moet de apotheker voor een goede medicatiebewaking verplicht kunnen beschikken over een aantal labwaarden. Het is daarom zinvol dat de apotheker de betekenis en interpretatie van deze en andere uitkomsten van klinisch chemisch onderzoek kent. De cursus is bedoeld om de apotheker meer inzicht te geven in de mogelijkheden en de aard van aanvullend klinisch chemisch onderzoek bij de diagnostiek in het algemeen en bij de medicatiebewaking in het bijzonder. Labwaarden
Gesloten

Medische Terminologie

In de opleiding tot apotheker wordt nog steeds onvoldoende aandacht besteed aan het medischvakjargon. Helaas kan dit later een efficiënte communicatie met andere zorgverleners in de weg staan. POA heeft op verzoek van velen speciaal voor de apotheker een geaccrediteerde nascholingscursus ontwikkeld die voorziet in deze behoefte. Medische Terminologie
Gesloten

Wondzorg

Kennis van de pathofysiologische achtergronden van wonden is een belangrijke voorwaarde voor een goede advisering over de behandeling van wonden in het algemeen. Weten hoe wondjes eruitzien en hoe je ze indeelt staan centraal in deze cursus. Veel zal aan de hand van casuïstiek worden besproken/gedemonstreerd. Deze cursus is bedoeld om de kennis van de apotheker op dit gebied verder aan te vullen en te updaten. Wondzorg
Gesloten

Nieuwe indicaties: oude en nieuwe geneesmiddelen

In deze cursus zullen nieuwe indicaties van reeds geregistreerde geneesmiddelen en nieuw geregistreerde geneesmiddelen waarmee de openbaar apotheker reeds te maken heeft of in de nabije toekomst mee te maken krijgt worden besproken. Waar mogelijk zullen casussen worden gebruikt om een en ander toe te lichten. Nieuwe indicaties: oude en nieuwe geneesmiddelen
Gesloten

Farmaceutische Ouderenzorg 1 + 2

Farmaceutische Ouderenzorg 1 + 2
Gesloten

Cardiovasculair Risicomanagement

De recent herziene multidisciplinaire richtlijn “Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)” beoogt een integrale aanpak van alle beïnvloedbare risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) te geven. Cardiovasculair Risicomanagement
Gesloten

Medicatie Overdracht

Deze cursus is bedoeld om meer inzicht te verschaffen in de factoren die van belang zijn in de medicatieoverdrachtsketen en beoogt een aantal aspecten hiervan nader te beschouwen (informatievoorziening, documentatie van informatie, richtlijn overdracht van medicatiegegevens, knelpunten, communicatievalkuilen, actualiteiten, etc).
Medicatie Overdracht
Gesloten

NHG-standaarden: Oorziekten

Deze cursus is bedoeld om de apotheker meer inzicht te geven in de pathofysiologische achtergronden van oorziekten in de eerste lijn en de behandeling daarvan. Dit op basis van de NHG-standaarden Otitis externa (M49), Otitis Media Acuta bij kinderen (M09), Otitis media met effusie (M18), Duizeligheid (M75) en daar waar nodig andere relevante NHG-standaarden. NHG-standaarden: Oorziekten
Gesloten

Symposium: Apotheker & Zorgverzekeraar

Sinds de wijziging van het zorgstelsel in 2006 en de daaropvolgende marktwerking van het zorgverzekeringssysteem is het aantal vragen van Zorgverbruikers en Zorgverleners aan Zorgverzekeraars almaar stijgend. Bezuinigingsmaatregelen en vrije marktwerking stellen de discussie nog scherper. Deze themadag is bedoeld om een aantal actuele aspecten nader te belichten. Thema’s die aan de orde zullen komen zijn onder andere: Vergoedingssystemen in de Zorg, Preferentiebeleid, Ketenzorg, Privacy & Persoonsgegevens en Kwaliteitsindicatoren. Tijdens deze dag wordt de gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en het voeren van discussie.
Symposium: Apotheker & Zorgverzekeraar
Gesloten

NHG-standaarden: Het Rode Oog

In deze nascholing zal roodheid van het oog centraal staan en als uitgangsklacht worden genomen. Eerst zal worden ingegaan op de pathosfysiologische achtergronden van het oog, daarna zal iets worden verteld over aanvullend onderzoek van het oog met nadruk op onderzoek bij het rode oog. NHG-standaarden: Het Rode Oog
Gesloten

Symposium: Infectieziekten

Symposium: Infectieziekten
Gesloten

Nierfunctie & Medicatie:

Deze cursus is bedoeld om meer inzicht te verschaffen in de achtergronden van geneesmiddelnefrotoxiciteit in relatie tot de conditie van de nieren, de betekenis van afwijkende labwaarden en de rol van de apotheker zal o.a. aan de hand van casus worden besproken. Nierfunctie & Medicatie
Gesloten
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube